گازرساني

لوله گازی درزدار تست شده

لوله گازی درزدار تست شده لوله های گازی تست شده به لوله هایی اطلاق می شود که درز جوش هستند. برای ساخت لوله های گازی درزدار، ابتدا ورق به شکل لوله فرم داده شده و سپس محل درز بوسیله جوش بهم پیوسته می شود. این لوله ها در کارخانه، توسط کامپیوتر تست شده و لوله …

لوله گازی درزدار تست شده ادامۀ مطلب »

لوله ی گازی

لوله های گازی به صورت عمده به دو بخش خطوط اصلی (تغذیه) و خطوط شبکه (توزیع) تقسیم می­شود. خطوط لوله ی تغذیه، گاز را از مراکز فشار قوی به داخل شهرها و مناطق مسکونی آورده و خطوط توزیع، گاز را به محلات و خانه ها میفرستد. انواع دسته بندی لوله های گازی لوله های گازی …

لوله ی گازی ادامۀ مطلب »