لیست محصولات

فرصـت‌های شغـلی

در این قسمت می توانید آگهی های جذب نیرو ، بر حسب نیاز سازمان را مشاهده نمایید.

استخدام کارشناس سیستم‌ ها، کارمند فروش، کمک حسابدار و کمک انباردار در یزد
استخدام کارشناس سیستم‌ ها، کارمند فروش، کمک حسابدار و کمک انباردار در یزداعتبار تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۶/۰۵
Read More

کارشناس سیستم ها (HRJ208)

شرایط احراز

مزایا

 • جنسیت: خانم
 • نوع قرارداد: تمام وقت
 • تعداد: ۱ نفر
 • مجرد و متاهل
 • فارغ التحصیل (ترجیحا رشته‌ های مهندسی نرم افزار یا صنایع)
 • سن: ۲۲ الی ۳۵ سال
 • محل کار: دفتر مجموعه
 • در بدو ورود آموزش های لازم به افراد داده می شود.
 • حقوق ثابت
 • اضافه کار
 • بیمه
 • وعده ناهار
 • پرداخت هزینه های آموزشی و ورزشی
 • مزایای انگیزشی
 • پیشرفت شغلی

کارمند فروش (HRJ513)

شرایط احراز

مزایا

 • جنسیت: خانم، آقا
 • نوع قرارداد: تمام وقت
 • تعداد: ۳ نفر
 • مجرد و متاهل
 • فارغ التحصیل
 • روابط عمومی بالا
 • سن: ۲۲ الی ۳۰ سال
 • علاقمند به کار فروش
 • محل کار: دفتر مجموعه
 • در بدو ورود آموزش های لازم به افراد داده می شود.
 • حقوق ثابت
 • اضافه کار
 • بیمه
 • وعده ناهار
 • پرداخت هزینه های آموزشی و ورزشی
 • مزایای انگیزشی
 • پیشرفت شغلی

کمک حسابدار (HRJ309)

شرایط احراز

مزایا

 • جنسیت: خانم، آقا
 • نوع قرارداد: تمام وقت
 • تعداد: ۲ نفر
 • فارغ التحصیل
 • سن: ۲۲ الی ۳۰ سال
 • محل کار: دفتر مجموعه
 • در بدو ورود آموزش های لازم به افراد داده می شود.
 • آقایان به شرط تاهل و داشتن کارت پایان خدمت برای همکاری پذیرفته خواهند شد.
 • حقوق ثابت
 • اضافه کار
 • بیمه
 • وعده ناهار
 • پرداخت هزینه های آموزشی و ورزشی
 • مزایای انگیزشی
 • پیشرفت شغلی

کمک انباردار (HRJ414)

شرایط احراز

مزایا

 • جنسیت: آقا
 • نوع قرارداد: تمام وقت
 • تعداد: ۳ نفر
 • حقوق ثابت
 • اضافه کار
 • بیمه
 • وعده ناهار
 • پرداخت هزینه های آموزشی و ورزشی
 • مزایای انگیزشی
 • پیشرفت شغلی