عایق فوم

فوم­ های عایق به دلیل کاربرد گسترده در تأسیسات و افزایش مقاومت لوله، محصول بسیار پر طرفداری هستند. فوم­ های عایق، ارزان ترین وسیله­ ی افزایش عمر لوله و اتصالات می­باشند. استفاده از فوم عایق با کاهش هزینه ­ی نگهداری، تعمیرات و تعویض قطعات، بر عمر مفید لوله و اتصلات می­افزاید. فوم عایق، یک عایق …

عایق فوم ادامۀ مطلب »