تفلون مایع

تفلون مایع از مهمترین محصولات مورد نیاز هر تاسیسات کار، تجهیزات آب بندی اتصالات برای جلوگیری از نشتی آب است. از تجهیزات رایج برای عمل آب بندی، از دیرباز نوار تفلون، خمیر و کنف بوده است. جدیدترین محصولی که برای آب بندی به کار میرود، تفلون مایع است. این محصول با قیمت مناسب و کیفیت …

تفلون مایع ادامۀ مطلب »