بست پایه دار

بست­ ها یا نگه دارنده ­های لوله، بهترین ابزار برای ثابت کردن و محکم کردن لوله­ ی معلق است. بست­ها یکی از اساسی ترین نیازهای لوله کشی بوده و در انواع مختلف برای مصارف متفاوت، تعریف شده اند. برای استفاده­ ی صحیح از این وسیله، باید بست­ های مختلف و کاربردهایشان را شناخت تا از …

بست پایه دار ادامۀ مطلب »