لیست محصولات

جوشي مانسمان

اتصالات مانسمان از انواع اتصالات جوشی می باشند که به صورت فورج و یک تکه بدون کوچکترین درز جوش در انواع زانو , سه راه و تبدیل تولید و عرضه می شوند . اتصالات مانسمان دارای ضخامتها و انداز های مختلفی می باشند. که عبارتند از: SGP/STD/SCH40/SCH80/SCH160 .

 

تبدیل

تبدیل جوشی یکی از انواع اتصالات میباشد که سایز خط لوله را در امتداد خط لوله تغییر میدهد . تبدیل های جوشی در رده های مختلف مانند SGP,STD,SCH40,SCH80 تولید میشوند . تبدیل های جوشی در دو نوع هم مرکز (concentric) و غیر هم مرکز (eccentric) تولید میگردد . در تبدیل های هم مرکز ، راستای …

تبدیل ادامۀ مطلب »

سه راه تبدیل

سه راهی تبدیل یکی از انواع اتصالات میباشد که جهت ایجاد انشعاب ۹۰ درجه از خطوط لوله مورد استفاده قرار میگیرد . سایز قسمت انشعاب از سایز خط اصلی کوچکتر میباشد . این نوع اتصالات در رده های مختلف مانند STD-SGP-SCH40-SCH80 تولید میگرددکه تفاوت رده ها در ضخامت آنها میباشد . ضخامت اتصالات رده ۴۰ …

سه راه تبدیل ادامۀ مطلب »

زانو ۴۵ و ۹۰ درجه

زانو  ها یکی از انواع اتصالات جوشی میباشند که در زوایای ۹۰ درجه و ۴۵ درجه تولید میگردد . زانو در رده های مختلف مثل SGP,STD,SCH40,SCH80  تولید میشود . زانو های جوشی در دو مدل کوتاه(Short Radius) و بلند (Long Radius)ساخته میشود که زانو های کوتاه در بازار به نام زانو شورتی شناخته میشود . تفاوت …

زانو ۴۵ و ۹۰ درجه ادامۀ مطلب »