اتصالات گالوانيزه

/
اتصالات گالوانيزه یکی از رایج ترین انواع اتصالات در صنعت می باش…

دنده اي فشار قوي

/
اتصالات فشار قوی فولادی بصورت دنده ای و به دو صورت اتصالات فشار…

جوشي مانسمان

/
اتصالات مانسمان از انواع اتصالات جوشی می باشند که به صورت فو…

تبديل

/
تبدیل جوشی یکی از انواع اتصالات میباشد که سایز خط لوله را در امتداد خط…

سه راه تبديل

/
سه راهی تبدیل یکی از انواع اتصالات میباشد که جهت ایجاد انشعاب …

زانو 45 و 90 درجه

/
زانو  ها یکی از انواع اتصالات جوشی میباشند که در زوایای ۹۰ درج…